אתרוגי נפתלי

אתרוגים תימניים מהודרים.

אתרוגים תימניים "לא מורכבים"

אשר גדלים בפרדס בפלורידה, ארה"ב.

אצלנו לא מוכרים אתרוגים מורכבים

ניתן להשיג אצלנו גם את כל ארבעת המינים.